Onze aanpak

Het doel van Housing First is om dak- en thuisloosheid onder mensen met een psychiatrische aandoening en een verslaving uit de wereld te helpen. Dat wil Housing First doen met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Housing First maakt zich hard voor het toewijzen van woningen door andere instanties aan klanten, maar het wil vooral goede woonbegeleiding bieden om zo haar klanten te helpen met het herwinnen van de eigen regie in hun leven. Lukt dat, dan is de kans het grootst dat zij hun woning behouden, nu en in de toekomst!

Ook binnen de organisatie staat zelfregie hoog in het vaandel. Als individuen en teams zelf het heft in handen nemen en houden, dragen ze meer bij aan het behalen van het doel. De werkwijze van Housing First is dus gericht op het vergroten van zelfregie, zowel van klanten als van medewerkers.

Erasmus+ Project 

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land. Door middel van key-action (K) projecten, zoals het immer populaire job-shadowing, geven ze organisaties de kans om samen te werken met andere organisaties in Europa. Om learnings uit te wisselen of om samen te innoveren, met als doel om verschillende best-practices en tools samen te stellen die onze zorg verbeteren.

lees meerArrow Right

Restoring dreams to tackle loneliness

Wist je dat meer dan 46% van de Amsterdammers zich wel eens eenzaam voelt en meer dan 13% zelfs extreem eenzaam? Tijdens het K1-project (job-shadowing) is er een onderzoek gedaan met vrij confronterende resultaten. Er werd namelijk een gedeeld onderwerp vastgesteld in de betrokken Europese landen, eenzaamheid. We hebben geconcludeerd dat dit probleem zich in ieder land voordoet en dat is een groot probleem.

Het lastige van een probleem als eenzaamheid is dat het in veel landen een taboe is. Daarnaast zijn maatschappelijk werkers gewend om oplossingsgericht te werken en met dit onderwerp is er niet echt één oplossing. Het vergt maatwerk. Niet alles zal voor iedereen werken, welke instrumenten je ook gebruikt. Daar komt bij dat niet iedereen überhaupt een oplossing kan vinden voor zijn of haar eenzaamheid. Dat maakt het moeilijk, maar zeker de moeite waard!

lees meerArrow Right

Anders Kan Het ook! 

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken. Uiteraard kun jij dat en je begint direct na te denken over de middelen die je tot je beschikking hebt. Je resources. Wat wel en wat niet kan. Op basis daarvan maak je de inschatting of iets haalbaar is. Of je echt een oplossing kan bieden.

Maar wat nou als het probleem dakloosheid is? Of eenzaamheid? Verslaving? Rouwverwerking? Wat nou als de uitdaging te groot lijkt, wat doe je dan?

Velen zullen inschatten dat zij het probleem niet kunnen oplossen. Begrijpelijk, omdat we gewend zijn de haalbaarheid te toetsen aan de hand van onze resources (en de meeste van ons geen getrainde professionals zijn). Dus, nee. Niet mogelijk.

Zou het ook anders kunnen? JA, ANDERS KAN HET OOK!

lees meerArrow Right

Innovatieve ondersteuning op maat

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk.

Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven. Dat helpt. Behoorlijk zelfs. Toch doen wij dingen graag net een beetje anders, omdat het kan.

Hieronder vind je een aantal hulpmiddelen die wij gebruiken voor onze zorg. Dit zijn richtlijnen om de koers die we bewandelen duidelijk en krachtig uit te stippelen. Uiteraard met een anders-kan-het-ook-sausje erover.

Klik op een van de termen om er meer over te lezen:

•Ons DNA

•De Krachtmethodiek

•Het 80/20-Principe

•De Profielen

lees meerArrow Right

Inspireren door kennis te delen

Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens. Het is de spin in het Housing First web.

Hier bieden we ondersteuning aan de teams van ambulante woonbegeleiders en alle andere betrokkenen die behoefte hebben aan cultuurverandering binnen een sociale organisatie. Denk dan bijvoorbeeld aan: jaarlijks terugkerende (innovatieve) trainingen, trainingen op maat, of door ‘gewoon’ mee te gaan naar uitdagende huisbezoeken. Ook bieden we wekelijks een “telefonische hulplijn” aan om te helpen met praktische en methodische vragen over de uitvoering van het werk.

lees meerArrow Right

Het DNA

Ons werk is meer dan het toepassen van de beschreven methodieken. De ene woonbegeleider zal geneigd zijn om elke positieve ontwikkeling te vieren als een huwelijk, de ander vindt weer zeer creatieve oplossingen voor situaties waar onze cliënten mee te maken krijgen. Alles draait om onze cliënten. Dat zij een positieve ontwikkeling doorgaan. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, het gaat om maatwerk.

We vinden het belangrijk dat onze woonbegeleiders zichzelf kunnen zijn. Dat ze kunnen handelen vanuit hun natuur. Op die manier staat iemand het meest in zijn of haar kracht. Daarom hebben we goed in kaart gebracht welke manier van doen het beste werkt voor onze begeleiders en welke zij het meest inzetten. Op deze manier kunnen we de beste hulp voor onze cliënten garanderen.

lees meerArrow Right

De Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen. Daarom werken we sinds 2018 met onze eigen vertaling van de Krachtgerichte Basismethodiek (KBM). De doelen en dromen van de cliënt zijn hét uitgangspunt voor het vervolgtraject. Samen met hen zoeken we naar de hun krachten en mogelijkheden, en naar het steunende netwerk dat zij tot hun beschikking hebben.

lees meerArrow Right

Het 80/20 principe

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Dit principe is in het begin van de 20e eeuw bedacht door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto en veralgemeniseerd door de Amerikaan Joseph Juran.

Juran stelde dat in sommige situaties 80% van de uitkomsten het gevolg zijn van 20% van de oorzaken. Hiervoor is echter geen wetenschappelijk bewijs. Het is wel een feit dat in sommige situaties een klein deel van de oorzaken zorg draagt voor een groot deel van de gevolgen. Door die situaties te herkennen kan een relatief kleine ingreep invloed hebben op een groot deel van de gevolgen.

lees meerArrow Right

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en ons eigen DNA, ze zijn toch niet hetzelfde. Zelfs 2 mannelijke woonbegeleiders van 25 jaar oud, die precies hetzelfde gedrag uit het DNA laten zien, hebben hun eigen stijl van begeleiden. Dat is juist mooi, want (daar is die weer) maatwerk.

Onderstaande profielen bieden handvatten om grip te krijgen op de natuurlijke stijl van de begeleiders. Het zien van de sterke punten van een stijl helpt om te groeien in die rol. De profielen zijn dus geen voorbeeld van hoe een woonbegeleider zich zou moeten gedragen, maar een hulpmiddel.

lees meerArrow Right
De Housing First principes

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning. In Amsterdam introduceerde de toenmalige directeur van woningcorporatie De Alliantie het begrip. Hij geloofde in zowel de humane als de economische kant.

Housing First bleek niet alleen goed voor de kwaliteit van leven; ook de kosten voor de maatschappij bleken lager te zijn dan wanneer een klant op straat bleef. Housing First paste goed in het beleid van De Alliantie. Net als andere woningcorporaties moet zij een bepaald percentage van de woningen verhuren aan mensen die niet zo gemakkelijk aan een huis kunnen komen.

De basisregels van Housing First voor klanten zijn:

  1. Veroorzaak geen overlast, in welke vorm dan ook.
  2. Betaal je huur.
  3. Stel je zodanig op, dat je enigszins te begeleiden bent
lees meerArrow Right