Begeleiding op maat

De 6 profielen zijn:

  • De Politieagent
  • De Mama
  • De Conflictvermijder
  • De Docent
  • De Creatieveling
  • De Buddy

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde. Zelfs 2 mannelijke woonbegeleiders van 25 jaar oud, die precies hetzelfde gedrag uit het DNA laten zien, hebben hun eigen stijl van begeleiden. Dat is juist mooi, want (daar is die weer) maatwerk.
Onderstaande profielen bieden handvatten om grip te krijgen op de natuurlijke stijl van de begeleiders. Het zien van de sterke punten van een stijl helpt om te groeien in die rol. De profielen zijn dus geen voorbeeld van hoe een woonbegeleider zich zou moeten gedragen, maar een hulpmiddel.

De Politieagent

Een politieagent is sterk in het stellen van grenzen. Ze geven duidelijk aan wat mag en wat niet. Soms wil een cliënt zo’n beheersmatige aanpak tot het moment dat ze beter met hun vrijheid kunnen omgaan. Op dat moment doet de politieagent wellicht een stapje terug en draagt hij de begeleiding over aan een meer gelijkwaardige begeleider.

De Mama

Soms moet iemand erg geholpen worden met het terugwinnen van de zelfregie. Een mama neemt veel initiatief daartoe en neemt veel werk over. Uiteraard totdat de cliënt klaar is om zelf meer te gaan doen. Waarschijnlijk doet de mama dan een stapje terug en draagt de begeleiding over aan een creatieveling, docent, of buddy. Een mama kan natuurlijk zowel een man als een vrouw zijn, het gaat immers om het type woonbegeleider

De Conflictvermijder

De conflictvermijder cijfert zichzelf weg op een natuurlijke manier. Het is dus iemand die vanuit zichzelf conflicten vermijdt. Hij of zij wordt vaak gekoppeld aan cliënten met een sterk gevoel van trots. Iemand die vaak boos en onredelijk is heeft geen behoefte aan een politieagent die daartegen ingaat. Zo iemand heeft behoefte aan een begripvolle woonbegeleider die de storm even over zich heen laat komen, ten koste van zichzelf.

Een conflictvermijder is dus minder gelijkwaardig ingesteld dan een buddy. Een buddy zou misschien eerder zeggen: “ik laat me niet zo onredelijk behandelen.”

De Docent

Een docent focust op de groei van een cliënt. Ze helpen de cliënt met het maken van stappen richting zelfregie. De leergierige cliënt moet die stappen zelf zetten, maar het wordt wel stap voor stap begeleid door de docent. De docent kan op meerdere momenten in het begeleidingstraject worden ingezet. Ook zal deze weer verdwijnen als de behoefte aan ontwikkeling (tijdelijk) minder is geworden.

 

 

De Creatieveling

Een creatieveling weet de doelen van een klant te vertalen in actieplannen die niet voor de hand liggen. Lekker out-of-the-box. Een politieagent zou zeggen: “Je moet het zo doen.” Een mama zou zeggen: “Ik doe het wel even voor je.” Een creatieveling gaat bijvoorbeeld zo te werk: ze staan ineens met de moeder van de cliënt voor de deur om deze te motiveren. Een creatieveling focust sterk op het bedenken van doelen en het ondernemen van actie.

 

De Buddy

De Buddy heeft gelijkwaardigheid hoog in het vaandel en lijkt als begeleider het meest op een vriend of vriendin buiten Discus. Net als alle andere profielen is het een begeleider die geduldig en behulpzaam is. Het behulpzame uit zich meer in het geven van tips dan in het overnemen van werk of het geven van opdrachten. Nadat een cliënt begeleid is door de buddy is de kans aanwezig dat deze kan uitstromen en zonder begeleiding van Discus verder gaat.

 

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer