Het DNA

Het DNA in het kort:

  • Creativiteit & verleiding
  • Flexibiliteit
  • betrokkenheid
  • gelijkwaardigheid
  • feest & passie

Het DNA tussen medewerkers

Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus. Misschien is het DNA daarom niet alleen een uitgangspunt in de woonbegeleiding, maar ook in het contact tussen medewerkers. Tijdens vergaderingen, één-op-ééngesprekken en intervisiegesprekken in groepsverband komt het DNA van Discus regelmatig ter sprake. Omdat woonbegeleiding vrij individualistisch werk is, bestaat de samenwerking vaak uit coaching, advies en hulp. De gedragingen uit het DNA zijn uitermate geschikt als hulpmiddel hierin. Omdat het aangeeft wat woonbegeleiders gewenst gedrag vinden, zegt het DNA ook veel over de identiteit van Discus als geheel.

Passie

Een gepassioneerde woonbegeleider gaat door waar anderen ophouden. Hij of zij bijt zich vast in het begeleidingstraject en laat niet meer los. Passie werkt aanstekelijk. Als de klant de gedrevenheid van een woonbegeleider voelt, zal hij of zij zelf ook meer geloven in datgene waar ze samen voor strijden. Gepassioneerd gedrag kan bijvoorbeeld zijn: vol overgave een plan voorleggen, dat tot in de puntjes is voorbereid.

Feest

Discus heeft vertrouwen in elke klant en gelooft in diens mogelijkheid om de eigen regie te voeren. Gedrag gericht op feestelijkheid kan deze positieve visie ondersteunen. Een woonbegeleider staat bijvoorbeeld uitgebreid stil bij een verjaardag of viert een symbolisch moment in het traject van de begeleiding. Veranderen gaat gemakkelijker vanuit een positieve dan vanuit een negatieve houding.

Creativiteit

De noodzaak van begeleiding impliceert dat er iets nog niet optimaal verloopt. Blijkbaar lukt het niet om de financiën op orde te houden of te minderen met drugsgebruik. En soms is dat nodig om verder te komen. Creatief gedrag, zoals het vinden van een out-of-the-box oplossing of een benadering met humor kan een doorbraak forceren in het behalen van doelen.

Gelijkwaardigheid

Om iemand adequaat te helpen is het nodig dat de begeleider zich realiseert dat de klant niet wezenlijk verschilt van iemand die geen klant van Discus is. Natuurlijk, de klant heeft een verslaving en een psychiatrische aandoening, maar deze kenmerken staan los van de vraag of iemand anders is. Een klant heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander. De uitdaging voor de woonbegeleider is om deze gelijkwaardigheid niet alleen te beseffen, maar ook te uiten in het gedrag jegens de klant. Gelijkwaardig gedrag is bijvoorbeeld: een accepterende houding aannemen tegenover psychotische waanbeelden of een open gesprek voeren over de ervaring van drugsgebruik.

Flexibiliteit

Een plotselinge kans in de ontwikkeling van de klant of een plotselinge bedreiging komt in de praktijk regelmatig voor. Flexibel gedrag, zoals schuiven in agenda’s, snel communiceren en creatieve oplossingen zoeken voor ad-hocproblemen, helpt een woonbegeleider.

Betrokkenheid

Discus maakt een afspraak met de klant. We vertrouwen erop dat je de eigen regie over je leven kunt voeren, maar tot die tijd helpen we je. Blijkbaar gaat het dus voor even nog niet vanzelf. De momenten waarop iets fout gaat, zijn meestal niet toevallig tussen 9 en 17 en de problemen waar een klant mee worstelt zijn persoonlijk en uniek. Een betrokken woonbegeleider kan zich voorstellen hoe het leven van de klant, met al zijn unieke kansen en bedreigen, eruit ziet. Hij kan vanuit die positie handelen: 24 uur per dag klaarstaan en op maat gerichte oplossingen bieden zijn voorbeelden van betrokken gedrag.

Verleiding

Het behalen van persoonlijke doelen is niet altijd gemakkelijk. Soms is het focussen op de kracht van een klant niet genoeg. Door een perspectief te schetsen of een bijeenkomst te organiseren als verrassing kan een woonbegeleider de klant verleiden om actie te ondernemen.

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer