Inspireren door te delen

Inspireren door te delen

Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens. Het is de spin in het Housing First web.

Hier bieden we ondersteuning aan de teams van ambulante woonbegeleiders en alle andere betrokkenen die behoefte hebben aan cultuurverandering binnen een sociale organisatie. Denk dan bijvoorbeeld aan: jaarlijks terugkerende (innovatieve) trainingen, trainingen op maat, of door ‘gewoon’ mee te gaan naar uitdagende huisbezoeken. Ook bieden we wekelijks een “telefonische hulplijn” aan om te helpen met praktische en methodische vragen over de uitvoering van het werk.

Daarnaast zijn we natuurlijk altijd bezig met het doorontwikkelen van onze methodiek. We willen immers de kwaliteit van onze zorg hoog houden. Dat is logisch.

Hoe we dat precies doen? Door onze kennis te delen. Want “kennis is macht, maar kennis delen is kracht.” en laat dat nu precies zijn wat we willen bereiken vanuit het expertisecentrum. Mensen de kracht geven om verschil te maken. Te inspireren. Om het anders te doen. Onder andere via deze website, en ook door de trainingsmodules die wij op maat samenstellen.

Veel hè? En leuk ook!

Alles wat we doen is in het belang van de mensen die wij helpen. We willen daarom graag zoveel mogelijk mensen bereiken met onze expertise. Dus zegt het voort, verspreid het woord. Inspire, be inspired en deel onze flyer.

Help je ook mee?

https://drive.google.com/file/d/12dK3ivDlX_vVn9Vw9YN5G3-9br6gcAD-/view?usp=sharing

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer