Discus Housing First

De basisregels van Housing First voor klanten zijn:

  1. Veroorzaak geen overlast, in welke vorm dan ook.
  2. Betaal je huur.
  3. Stel je zodanig op, dat je enigszins te begeleiden bent.

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning. In Amsterdam introduceerde de toenmalige directeur van woningcorporatie De Alliantie het begrip. Hij geloofde in zowel de humane als de economische kant. Housing First bleek niet alleen goed voor de kwaliteit van leven; ook de kosten voor de maatschappij bleken lager te zijn dan wanneer een klant op straat bleef.

HVO Querido

Het kleine team dat Housing First voor De Alliantie voor het eerst in de praktijk bracht, werd Discus genoemd, naar de straat waar men kantoor hield: de Discusstraat. Arkin (toen nog Jellinek Mentrum geheten) sloot zich daar bij aan, als specialist in het behandelen van psychiatrische aandoeningen en verslaving. Niet lang daarna sloot de nieuwe organisatie zich om praktische redenen aan bij zorginstelling HVO Querido. Het werk bestond immers voor een groot deel uit maatschappelijke begeleiding, iets dat meer aansluit bij een zorginstelling dan bij een woningcorporatie. Aangezien behandeling geen voorwaarde was, stapte Arkin vervolgens weer uit het project. De samenwerking met De Alliantie en Arkin is echter altijd blijven bestaan, evenals de naam van het team: Discus.

We hebben een huis voor je!

In die begindagen stonden medewerkers op een straathoek om potentiële klanten aan te spreken. “Zoek je onderdak? We hebben een huis voor je!” Mensen werden letterlijk van de straat geplukt en woonden kort daarna in een woning. Ze betaalden de huur rechtstreeks aan De Alliantie. Als tijdens begeleiding bleek dat ze zelfstandig genoeg waren, ging het contract over op hun eigen naam. Door afspraken met andere maatschappelijke instanties heeft Discus tegenwoordig niet meer de vrijheid om zomaar woningen uit te delen. Ook is er een wachtlijst. Het doelgerichte handelen van medewerkers bestaat echter nog steeds.

De wens tot opheffing

Als alle daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving onder dak zijn, is de opdracht van Discus voltooid. In die zin werkt Discus dus per definitie aan haar eigen opheffing. Dit lijkt misschien een theoretische moeilijkheid, maar binnen Discus leeft het wel degelijk.

Een voorbeeld:Een klant is, mede door een psychiatrische aandoening, erg luidruchtig in zijn woning. Huisuitzetting dreigt. Een oplossing is om de persoon in kwestie zes uur per week extra begeleiding te bieden. Discus ontvangt geld om het gedrag van de klant te beïnvloeden. Dit lijkt een wenselijke situatie. Als Discus echter buiten zichzelf denkt en niet zo maalt om die zes uur, kan het ook zeggen: we praten met een paar instanties. Misschien is er nog wel een woning beschikbaar met geluiddichte muren. De bewoners zouden dan wellicht kunnen ruilen.

Deze gekozen aanpak voor extra begeleiding is minder goed voor de portemonnee van Discus. Het is daarentegen een grotere stap in de richting van het oplossen van een maatschappelijk probleem. Het besef en de hoop dat Discus bestaat totdat de laatste dakloze gehuisvest is, verschaft de vrijheid om (ver) buiten kaders te denken.

Een succesvolle aanpak

Het in de praktijk brengen van Housing First is succesvol: Discus brengt veel mensen onder dak. Het percentage van klanten dat zijn huis weet te behouden is hoog en zowel klanten als medewerkers zijn tevreden over de manier van werken. Van elke klant die Discus onder dak houdt, slinken de maatschappelijke kosten.

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer