Anders-kan-het-ook!

Stappenplan Anders Kan Het Ook:

  1. •Analyseer. Waar loop ik vast?
  2. •Wat is precies het doel?
  3. •Is er genoeg aandacht, is het speciaal genoeg?
  4. •Is het duurzaam? Kan het voor andere situaties gebruikt worden?
  5. •Wat zijn de kosten?
  6. •Is het krachtgericht?
  7. •Is het leuk? Feestelijk? Uitdagend? Zuiver? Yes?

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken. Uiteraard kun jij dat en je begint direct na te denken over de middelen die je tot je beschikking hebt. Je resources. Wat wel en wat niet kan. Op basis daarvan maak je de inschatting of iets haalbaar is. Of je echt een oplossing kan bieden.

Maar wat nou als het probleem dakloosheid is? Of eenzaamheid? Verslaving? Rouwverwerking? Wat nou als de uitdaging te groot lijkt, wat doe je dan?

Velen zullen inschatten dat zij het probleem niet kunnen oplossen. Begrijpelijk, omdat we gewend zijn de haalbaarheid te toetsen aan de hand van onze resources (en de meeste van ons geen getrainde professionals zijn). Dus, nee. Niet mogelijk.

Zou het ook anders kunnen? JA, ANDERS KAN HET OOK!

We kunnen kijken naar wat we wél kunnen doen. Hoe we iets kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie. Een kleine verandering kan namelijk een wereld van verschil maken. Een klein beetje moeite tegenover een berg van waardering. Zeker de moeite waard! Toch? Daarom zijn we binnen Discus gaan werken met de Anders-Kan-Het-Ook methodiek.

Met Anders-Kan-Het-Ook zetten we ons in om dak- en thuisloosheid onder mensen met een psychiatrische aandoening en een verslaving uit de wereld te helpen. Hoe ga je bijvoorbeeld dak- en thuisloosheid tegen? Inderdaad, met een huis.

Wij geloven dat een goede basis onze cliënten enorm zal helpen de regie over hun leven weer in handen te nemen. Daar zullen wij in ieder geval bij helpen. Op manieren die bekend zijn, of lekker out-of-the-box. Alles kan! Koffiekan, theekan. Anders kan het ook.

 

Oké, flauw, maar het kan. Daar gaat het om. Dat dingen kunnen. Anders. Deze website is er dan ook om te inspireren en om geïnspireerd te raken. Met mooie verhalen over situaties uit de praktijk. Verhalen over hoe de Anders-Kan-Het-Ook methodiek anderen heeft geholpen. Hoe jij anderen hebt geholpen. Gewoon, verhalen over hoe het ook anders kan.

Dus loop je ergens op vast, loop dan onderstaande stappen door en deel jouw verhaal op onze website:

•Analyseer. Waar loop ik vast?

•Wat is precies het doel?

•Is er genoeg aandacht, is het speciaal genoeg?

•Is het duurzaam? Kan het voor andere situaties gebruikt worden?

•Wat zijn de kosten?

•Is het krachtgericht?

•Is het leuk? Feestelijk? Uitdagend? Zuiver? Yes?

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer