Innovatieve ondersteuning op maat!

Onze hulpmiddelen:

  • Het DNA van onze medewerkers
  • De krachtmethodiek
  • De profielen
  • Het 80/20 principe

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk.

Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven. Dat helpt. Behoorlijk zelfs. Toch doen wij dingen graag net een beetje anders, omdat het kan.

Hieronder vind je een aantal hulpmiddelen die wij gebruiken voor onze zorg. Dit zijn richtlijnen om de koers die we bewandelen duidelijk en krachtig uit te stippelen. Uiteraard met een anders-kan-het-ook-sausje erover.

Het DNA van onze medewerkers

Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus. Misschien is het DNA daarom niet alleen een uitgangspunt in de woonbegeleiding, maar ook in het contact tussen medewerkers. Tijdens vergaderingen, één-op-ééngesprekken en intervisiegesprekken in groepsverband komt het DNA van Discus regelmatig ter sprake. Omdat woonbegeleiding vrij individualistisch werk is, bestaat de samenwerking vaak uit coaching, advies en hulp. De gedragingen uit het DNA zijn uitermate geschikt als hulpmiddel hierin. Omdat het aangeeft wat woonbegeleiders gewenst gedrag vinden, zegt het DNA ook veel over de identiteit van Discus als geheel.

Wil jij meer lezen, klik dan hierhttps://anderskanhetook.nl/dna/

De krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen. Daarom werken we sinds 2018 met onze eigen vertaling van de Krachtgerichte Basismethodiek (KBM). De doelen en dromen van de cliënt zijn hét uitgangspunt voor het vervolgtraject. Samen met hen zoeken we naar de hun krachten en mogelijkheden, en naar het steunende netwerk dat zij tot hun beschikking hebben.

Wat is er nieuw?

Binnen de krachtmethodiek stellen we krachtprincipes centraal. Er is meer aandacht voor reflectie, meer vrijheid om formulieren en evaluatiemomenten te kiezen die passen bij de cliënt. Daarnaast maken we de methodische kwaliteit (zoals die wordt ervaren door cliënten en medewerkers) belangrijker en verdwijnt het digibord als instrument om kwaliteit te meten.

Wil je meer weten, klik dan hierhttps://anderskanhetook.nl/krachtmethodiek/

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en het DNA van Discus, ze zijn toch niet hetzelfde. Zelfs 2 mannelijke woonbegeleiders van 25 jaar oud, die precies hetzelfde gedrag uit het DNA laten zien, hebben hun eigen stijl van begeleiden. Dat is juist mooi, want (daar is die weer) maatwerk.
Onderstaande profielen bieden handvatten om grip te krijgen op de natuurlijke stijl van de begeleiders. Het zien van de sterke punten van een stijl helpt om te groeien in die rol. De profielen zijn dus geen voorbeeld van hoe een woonbegeleider zich zou moeten gedragen, maar een hulpmiddel.

Wil jij meer weten, klik dan hierhttps://anderskanhetook.nl/de-profielen/

Het 80/20 principe

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat Discus soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken. Een hulpmiddel om tot zo’n creatieve doelstelling te komen is het 80/20-principe. Het 80/20-principe is bedacht door de Italiaanse econoom Virgilio Pareto in het begin van de 20e eeuw. Het is veralgemeniseerd door de Amerikaan Joseph Juran. Die laatste stelde dat in sommige situaties
80% van de uitkomsten het gevolg zijn van 20% van de oorzaken. Hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Het is wel een feit dat in sommige situaties een klein deel van de oorzaken zorg draagt voor een groot deel van de gevolgen. Door die situaties te herkennen kan een relatief kleine ingreep (op de 20% van oorzaken) invloed hebben op
een groot deel van de gevolgen (80%).

Wil jij meer weten, klik dan hierhttps://anderskanhetook.nl/80-20/

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer