De krachtmethodiek binnen HVO-Querido

Keuzevrijheid bij planmatig werken

Wij vinden planmatig werken belangrijk. Voornamelijk aangezien het de kansen op positieve resultaten vergroot. Sinds 2019 krijg je als klant en medewerker meer ruimte om de formulieren en evaluatiemomenten te kiezen die het beste passen. Meer is meer ruimte voor maatwerk. De klant bepaalt bijvoorbeeld samen met jou of jullie gebruik maken van het actieplan om een planning in te maken. Ook kan de klant ervoor kiezen om zijn of haar plan vorm te geven in een collage of mindmap.

 

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen. Daarom werken we sinds 2018 met onze eigen vertaling van de Krachtgerichte Basismethodiek (KBM). De doelen en dromen van de cliënt zijn hét uitgangspunt voor het vervolgtraject. Samen met hen zoeken we naar de hun krachten en mogelijkheden, en naar het steunende netwerk dat zij tot hun beschikking hebben.

Wat is er nieuw?

Binnen de krachtmethodiek stellen we krachtprincipes centraal. Er is meer aandacht voor reflectie, meer vrijheid om formulieren en evaluatiemomenten te kiezen die passen bij de cliënt. Daarnaast maken we de methodische kwaliteit (zoals die wordt ervaren door cliënten en medewerkers) belangrijker en verdwijnt het digibord als instrument om kwaliteit te meten.

In gesprek over de Krachtmethodiek

We bewaken het methodisch werken door met elkaar in gesprek te gaan over de merkbare kwaliteit. Bijvoorbeeld over de manier waarop we met de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer omgaan. Dat gesprek voeren we onder meer samen met de klanten, met collega’s, met leidinggevenden en met de auditoren.

Binnen HVO-Querido wordt met ‘Krachtgericht Organiseren’ een scan ontwikkeld: een gespreksformat aan de hand waarvan je met je team en leidinggevende het gesprek aangaat over wat er goed gaat, waar je tegenaan loopt, en wat jullie zouden willen ontwikkelen of veranderen.

 

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer