It-Can-Also-Be-Different!

So do you want to help but don’t know where to start? Just follow the next few steps and start making a difference!

  1. Analyse: What seems to be problem?
  2. What exactly is your goal?
  3. Is there enough focus? Is it ‘special’ enough?
  4. Is it sustainable? Can it be reused?
  5. What are the costs?
  6. Is it focussed on strengths? I
  7. Is it fun? Festive? Challenging? Pure? Yes?

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem. Well, that’s obviously something that you can do, so you immediately start to think about your available resources. The can and can’t do’s. And with that in mind, you make the assessment if your idea is feasible. If it really can offer a solution.

But what if the problem is homelessness? Or loneliness? Addiction? Grief? What if the challenge seems to big,

what will you do then? Many will assume that they’re not fit to solve the problem. That they are to small and/or lack the resources. And honestly, that’s totally understable. We are used to judge our capabilities based on our resources. Secondly, most of us aren’t trained professionals. So no, clearly it’s not possible.

Could it also be different? YES, IT CAN ALSO BE DIFFERENT.

We can (or should) change our mindset. Think of something that we CAN do. How we can contribute to better a certain situation. Because you know, just a little bit of change can make a world of difference. A little bit of effort vs. a mountain of appreciation. Because we are all worth it. Curious about what they are? Read all about it on the next page And that is exactly why at Discus, we work with the It-Can-Also-Be-Different methodology.

With It-Can-Also-Be-Different we strive to help homeless people who have psychiatric illnesses (like addiction). At the same time, we’re are fighting homelessness. How we do that? Easy, by giving homes to the homeless.

We firmly believe that having a solid foundation helps our clients with taking back control over their lives. And we will do everything we can in helping them achieve that. With conventional methods, or creative and out-of-the-box ones. As long as it works. That’s the whole thing. Doing something that cán be done.

Doing something that is different. This website is here to inspire and be inspired. With beautiful real life stories. Stories about how It-Can-Also-Be-Different made a difference. Stories about how you can make a difference. Just inspiring stories about doing stuff. Differently.

So do you want to help but don’t know where to start? Just follow the next few steps and start making a difference!

Analyse: What seems to be problem?

What exactly is your goal?

Is there enough focus? Is it ‘special’ enough?

Is it sustainable? Can it be reused?

What are the costs?

Is it focussed on strengths?

Is it fun? Festive? Challenging? Pure? Yes?

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Fuzzy

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer