FUZZY

Fuzzy in het kort:

  • Feestelijk
  • Uitdagend
  • Zuiver
  • Zinnig
  • Yes

De FUZZY-methode (vrij naar Peter Markensteijn) werkt anders. Doelen worden ad hoc gesteld. Discus ondersteunt woonbegeleiders hierin door een flexibele houding met betrekking tot de inzet van tijd en geld. Doelen hebben niet een direct meetbaar resultaat, maar staan wel altijd in dienst van het achterliggende doel. In het geval van Discus: klanten onder dak houden.

De toepasbaarheid van FUZZY binnen Discus is groot. Door de complexe problematiek van Discus’ klanten doen zich veel onverwachte situaties voor. Een SMART-doel is vaak niet houdbaar. Een FUZZY-aanpak leidt juist tot veel meer resultaat. Het acroniem FUZZY staat voor de volgende begrippen, die de methode verder toelichten:

Feestelijk

Markeer symbolische momenten tijdens het behalen van FUZZY-doelstellingen. Dit geeft positieve energie en kan als aanknopingspunt dienen voor een nieuw doel. Bijvoorbeeld: een klant en een woonbegeleider vieren het vinden van een dagbestedingsplek. Tijdens het eten van de taart komt het vroege aanvangstijdstip ter sprake. Samen bespreken ze mogelijkheden om hiermee om te gaan: minder drugs gebruiken ’s avonds of een fysieke inspanning plegen overdag, zodat het inslapen ’s avonds gemakkelijker is. Door het stellen van doelen parallel te laten lopen met feestelijke momenten, komt positieve energie vrij.

Uitdagend

Soms is al veel geprobeerd om een volgende stap te maken en kan een herhaling negatief uitpakken. Als je doet wat je deed, krijg je wat je al had. Verleid de klant juist met een doel dat out-of-the-box is of onrealistisch. Dat kan de juiste energie vrijmaken om verder te komen. Dit aspect van verleiding komt ook terug in het DNA van Discus.

Zuiver & Zinnig

Zorg dat het FUZZY-doel in overeenstemming is met het
achterliggende doel van Discus. Een woonbegeleider krijgt
het vertrouwen om FUZZY-uitdagingen aan te gaan, die
niet per se behaald hoeven worden. Door die vrijheid is het
mogelijk om meer te focussen op de doelstelling van Discus
als geheel.

Yes!

Focus op de aspecten van de samenwerking waar zowel woonbegeleider als klant enthousiast van worden. Zoek een doel dat daarbij aansluit.

FUZZY tussen medewerkers

De FUZZY-manier van werken is geïntroduceerd als hulpmiddel voor woonbegeleiders. De methode helpt klanten en medewerkers met doelstellingen om problemen te overwinnen of dromen waar te maken. Ook in de aansturing van manager naar zorgcoördinator en verder naar woonbegeleider is de FUZZY-methode een hulpmiddel, net als bij hulp tussen medewerkers onderling. Het verhaal FUZZY-magazine is hier een voorbeeld van. Jelijn werkt aan een doel in het jaarplan, namelijk FUZZY onder de aandacht brengen. Ze krijgt veel vrijheid om naar eigen inzicht tijd en middelen in te zetten om dit voor elkaar te krijgen. Het doel is niet specifiek en meetbaar gedefinieerd, maar juist open. Zo ontstaat ruimte om met veel ambitie te werken en out-of-the-box te denken. Dat is geheel in lijn met de FUZZY-gedachte. Een manager stimuleert de FUZZY-manier van werken door doelen op een bepaalde manier te formuleren, bijvoorbeeld open en ambitieus. Van aansturing in de traditionele zin van het woord is dus bijna geen sprake. De medewerker krijgt de vrijheid om een doel op te pakken en naar eigen inzicht uit te voeren. In die zin leggen medewerkers in de ideale situatie verantwoording af aan de doelen van Discus als geheel en minder aan elkaar.

onze aanpak

80-20

Een hulpmiddel om doelgericht te werk te gaan is het 80/20-principe. Uit de FUZZY-methode bleek al dat HVO-Querido soms werkt met doelen die out-of-the-box en zelfs onrealistisch lijken.

Lees meer

Anders Kan Het ook!

Dit klinkt vast bekend. Iemand vraagt je om een oplossing voor een probleem te bedenken.

Lees meer

De profielen

We zijn allemaal verschillend. Zelfs al werken onze begeleiders volgens de principes van de Krachtmethodiek en Housing First, ze zijn toch niet hetzelfde.

Lees meer

Erasmus+ project

Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie, biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om hun kennis te delen en/of te leren van (andere) professionals uit een ander land.

Lees meer

Het DNA

Het DNA tussen medewerkers Het gedrag uit het DNA van Discus zien woonbegeleiders als onontbeerlijk in het verwezenlijken van doelen van Discus.

Lees meer

Housing First

Housing First waaide in 2006 over vanuit de verenigde Staten. Het concept gaat uit van het idee dat daklozen met een psychiatrische aandoening en een verslaving in de eerste plaats baat hebben bij een eigen woning.

Lees meer

Iceberg-model

Het verzuimbeleid van Discus richt zich op eigen regie van de medewerker ten tijde van ziekte, blessures of persoonlijke problemen.

Lees meer

Innovatieve ondersteuning op maat!

Wat houdt innovatie ondersteuning op maat precies in? Precies, maatwerk. Uiteraard zijn er richtlijnen die ons een zetje in de juiste richting geven.

Lees meer

Inspireren door te delen

Inspireren door te delen Het expertisecentrum is de plek waar alles samenkomt. It’s where the magic happens.

Lees meer

It Can Also Be Different!

This may sound familiar... Someone asks you to come up with a solution for a certain problem.

Lees meer

Krachtmethodiek

Een goede werkrelatie is de belangrijkste voorwaarde om iets te kunnen betekenen bij het herstel of de ontwikkeling van mensen.

Lees meer

Restoring dreams to tackle loneliness

Did you know that more than 46% of Amsterdammers sometimes feel lonely and more than 13% even extremely lonely? During the K1 project (job shadowing), we did a study that showed some confrontational results.

Lees meer

Zelforganiserende teams

Discus gelooft in de zelfregie van klanten. Als de klant in zijn of haar kracht staat, is de kans het grootst dat hij of zij de woning behoudt.

Lees meer